KLIMA KOMORA

Klima-komora ima mogućnost automatskog rada preko računalnog sustava sa mogućnošću kontrole preko Internet veze. Komore su kompletno napravljene od prehrambenog inoxa te im ne smetaju kiseline i ostale lužine u pogonu.

Za hlađenje unutar komore možemo koristiti freon, amonijak ili glikol koji se spaja na prokromski izmjenjivač unutar komore.

Za grijanje se može koristiti plin, struja te je moguće iskoristiti dio postojeće rashladne energije za predgrijavanje vode te se sa istim spajamo na prokromski izmjenjivač topline.

ORMAR ZA KLIMATIZACIJU ZRAKA

Može se nalaziti unutar komore ili u predprostoru ovisno o nacrtu ili mogućnostima. Komora se može prilagoditi svakom prostoru ovisno o raspoloživom prostora. U komorama se može proizvoditi trajna roba sa plemenitom plijesni te razne vrste kulena, kulenovih seka, pršuta, čajnih salama itd.

Na komorama za prvu fazu sušenja može se montirati generator dima za dimljenje mesa. Generatorom upravlja računalo prema programu koji mu je zadan. Svaka komora u koju je ugrađen generator dima ima automatsko pranje.

U komori se mogu regulirati svi parametri (vlaga, brzina vjetra i temperatura) preko softvera koji je proizveden samo za tu namjenu. U svakom računalu moguće je spremiti do 99 postavki programa. Sučelje je prilagođeno što jednostavnijem i bržem radu te je otporno na vlagu i ostale elemente unutar pogona. Komorom je moguće upravljati i vršiti kontrolu na daljinu preko Internet veze.

komora rashladna komora upravljačka ploča
Servis

Za sve komore imamo osiguran servis te izdajemo garanciju i pružamo tehnološku podršku za proizvodnju te obuku za upravljanje.